Persondatapolitik

Vi passer på dine personlige data.

Five Element Wisdom beskytter de oplysninger, du deler med os, uanset om du modtager vores nyhedsbreve, er coachingklient, deltager i vores workshops, retreats og uddannelsesforløb, besøger eller handler på vores website: fiveelementwisdom.com.

Vores databeskyttelsespolitik bliver løbende opdateret, så den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på contact@fiveelementwisdom.com.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Artistic Life Vision ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Den dataansvarlige er Michell Léon Stjernberg. Vores kontaktoplysninger er:

Artistic Life Vision ApS

Bjergegade 14E, 3000 Helsingør

CVR-nr.: 38875329

Telefon: 40345640

Mail: contact@fiveelementwisdom.com

2. Cookies, logstatistik & sociale medier.

Cookies.

På fiveelementwisdom.com anvender vi cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og gøre dit besøg så velfungerende som muligt. Herunder din købsoplevelse. Når du besøger vores website, accepterer du vores brug af cookies. Du kan til enhver tid slette vores cookies fra din computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser.

Logstatistik.

Artistic Life Vision ApS bruger en logstatistik på fiveelementwisdom.com, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvordan de bevæger sig på sitet, og hvornår websitet forlades mv. Logstatistikken anvendes med det formål at optimere fiveelementwisdom.com, dets funktionalitet og din generelle oplevelse af websitet. Herunder din købsoplevelse og eventuelle deltagelse i onlineforløb hvor vi er afhængige af at kende dine bevægelser på sitet for at kunne levere vores produkter/ydelser. Alle data er anonyme, medmindre du selv har valgt at dele dine personoplysninger med os i forbindelse med køb af vores produkter/ydelser. Vi opbevarer alle data sikkert og sælger ikke indsamlede data til tredjepart.

Sociale medier.

På vores website fiveelementwisdom.com kan der forekomme links og knapper og lignende henvisninger til sociale medier, hvor du har mulighed for at se vores indhold og dele det med andre. Disse links kan indeholde avancerede tracking-teknologier, såsom pixel-tracking, som giver sociale medier mulighed for at tracke dit besøg på vores website. Artistic Life Vision ApS har ingen indflydelse på disse teknologier og fralægger sig ethvert ansvar for dem, din brug af dem samt for de sociale mediers persondatapolitik. Vi anbefaler, at du i din browser tilføjer et filter, som afholder de sociale fra at tracke dine besøg på vores website.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

Nyhedsbreve, herunder kampagnerelaterede nyhedsbreve: e-mailadresse.

Køb af fysiske-, service- eller onlineprodukter fra vores website: Navn, adresse, tlf nr. og e-mailadresse.

Deltagelse i onlineforløb der involverer spørgeskemaer: E-mailadresse og de svar du afgiver i forbindelse med spørgeskemaerne.

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af vores nyhedsbreve sker, så vi kan sende dig relevant information.

Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med fysiske-, service- eller onlineprodukter fra vores website sker med det formål at kunne levere din vare/service og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen. Herunder at vi kan sende dig information om arrangementet/forløbet og faktura samt til internt overblik over kursusdeltagelse, certificeringer mv.

Registrering af kontaktoplysninger og svar på spørgeskemaer i forbindelse med deltagelse i onlineforløb, der involverer spørgeskemaer, sker med det formål at kunne sende dine svar til dig efterfølgende, hvis du ønsker det, samt at kunne yde dig personlig service i forbindelse med eventuelle efterfølgende produkter og services (for eksempel coaching-sessions).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder dokumentation for certificering i forbindelse med workshops, retreats og uddannelser taget hos Five Element Wisdom.

4. Kategorier af personoplysninger.

Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale. I tilfælde af køb af fysiske varer på websitet overdrager vi dine kontaktoplysninger til det transportfirma, der skal levere varerne.

6. Opbevaring af dine personoplysninger.

Ift. opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

I forhold til vores coaching, workshops og retreats opbevarer vi navnene på vores kursister i maksimalt 30 år, og mailadresser samt andre relevante oplysninger i maksimalt 5 år. Tidsrammen for opbevaring af kursisters navne sker, jf. interesseafvejningen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med det formål til enhver tid at kunne dokumentere rigtigheden af certificeringer fra Five Element Wisdom.

7. Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på contact@fiveelementwisdom.com.

8. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?

Vi har hos Five Element Wisdom indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse. Vi opbevarer dog ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer heller ikke kundeoplysninger krypteret.

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Artistic Life Vision ApS er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

9. Kontakt og klage.

Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du kan kontakte vores dataansvarlige på contact@fiveelementwisdom.com.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne persondatapolitik er gældende fra den 15. august 2021.

Vi bruger cookies og analyserer trafikken på sitet for at forbedre din bruger- og købsoplevelse. Vi sælger ikke dine data. Læs mere i vores persondatapolitik. .

Når din indre natur viser vej.

Ved at deltage i vores forløb støtter du genopretningen af naturen. 10 procent af vores omsætning går ubeskåret til projekter for genetablering af biodiversitet.

© 2021 Artistic Life Vision ApS | Forretningsbetingelser | Persondatapolitik

Instagram icon
Facebook icon
Email icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge